• #1

Finansiering med Sparxpres

Finansiering af dit køb.

Brasholt A/S kan i samarbejde med SPARXPRES tilbyde en enkel og attraktiv finansiering af dit køb.

Lån mellem kr. 2.000 og kr. 100.000.

Ansøg om et lavrentelån med mulighed for en lav månedlig betaling:Det er nemt!

Udfyld ansøgningsformularen og tryk ”send ansøgning”.

  • SPARXPRES behandler din ansøgning og returnerer svaret på din ansøgning enten pr. post eller e-mail.

  • Gældsbrevet sendes til dig, dette underskrives enten digitalt via NemID eller med en fysisk underskrift.

  • Ved digital underskrift via NemID returneres svaret automatisk til SPARXPRES. Vælger du at underskrive med en fysisk underskrift, skal gældsbrevet returneres til SPARXPRES pr. post.

  • Når SPARXPRES har modtaget det underskrevne gældsbrev, afregnes lånebeløbet direkte til Brasholt A/S.

  • Så er du klar til dit køb


Diverse øvrige oplysninger

Omkostninger, gebyrer, renter m.v. pr. 1. 4. 2014.

LavrenteLån:

Rente pr. md. er 0,99 % svarende til en årlig variabel debitorrente på 12,55 %

Månedsgebyr 15 kr. Oprettelsesgebyret er 5 % af lånebeløbet, min. 400 kr. max. 1.500 kr.

Øvrigt:

Tilbagebetaling sker via BS. Såfremt SPARXPRES er nødsaget til at udsende girokort opkræves et gebyr på 25 kr. pr. stk.

Gebyr for aftaleændring 100 kr. Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.

Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr.

 

Bevilling af lån kræver positiv kreditvurdering.

Overholder låntager ikke låneaftalen, kan SPARXPRES forlange betaling for eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med administration af lånet – herunder eventuelle inkassoomkostninger. Morarenter og gebyrer tillægges lånets restgæld. Morarenten pr. md. er 0,42% svarende til en årlig variabel debitorrente på 5,16%. Oplysninger om renteberegning, rentesatser og gebyrer fås ved henvendelse til SPARXPRES. De anførte gebyrer kan til enhver tid ændres af SPARXPRES.

Fortrydelsesret og klageadgang:

Du har ret til at fortryde kreditaftalen indenfor 14 kalenderdage fra den dag lånet udbetales. For yderligere oplysninger om fortrydelsesret eller muligheden for at klage henvises til SPARXPRES hjemmeside: www.sparxpres.dk.